باشگاه مشتریان دهکده گنجنامه
همین حالا عضو شوید
*
*
ثبت نام
اطلاعات شما در سامانه دهکده گنجنامه محفوظ خواهد بود. با ثبت نام در باشگاه مشتریان گنجنامه از تخفیف ها و خدمات ویژه برخوردار خواهید شد.
ورود به تور مجازی دهکده گنجنامه
علیصدر: چالشها و فرصتهای توصعه گردشگری استان همدان

علیصدر: چالشها و فرصتهای توصعه گردشگری استان همدان

بخشی از چالش های توسعه گردشگری استان همدان را به عنوان شخصی که 16 سال در حوزه گردشگری استان همدان فعالیت نموده و بیش از 30 بحران را برای پیشبرد یک مجتمع گردشگری گذرانده ام و نیز علاقمند به سربلندی و آبادانی کشور هستم و با احترام به نظر دوستان و اعتقاد به اینکه در خصوص مجموعه علیصدر نگاهها و نظرات ارائه شده از سر دلسوزی است. تحلیل زیر را ارائه نموده و مایلم به این موضوع اشاره کنم که فرایند حرکت کشور ما در زمینه توسعه گردشگری، بسیار کند است. در مقایسه ای تطبیقی، رشد گردشگری در ایران، ترکیه و امارات را مطالعه کرده ام، معتقدم با وجود استعدادهای بی نظیر در گوشه و کنار کشور، روز به روز شکاف ما با این دو همسایه در زمینه عرضه مجموعه های جدید و خدمات تازه گردشگری، بیشتر میشود.

بنابراین ما در تحقق اقتصاد غیر متکی به نفت و اجرای بیانات رهبری، در عمل گامهای موثری بر نمیداریم. برای برون رفتن از این عارضه و کندی تاسف باری که که بدان دچاریم، چه باید کرد؟ برای پاسخ به این مساله، هریک از ما باید به نقش و اثرگذاری خود در حمایت از توسعه گردشگری ذکر کنم و حتی آن را تبدیل به مطالبه ای ملی از حاکمیت و افراد مرتبط با این موضوع نماییم. توجه به طرح ملی گردشگری و ظرفیتهای موجود در استان، به عنوان موتور توسعه استان نیز باید در این مورد توجه و تحلیل قرار گیرد ....

گنبد علویان
فیش اسپا
کلبه سنگی
عکاسخانه
کوهستان الوند
تفريح و اقامت در دل کوهستاني بکر